Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

20-21 kwietnia 2016 r.
Zmiany w prawie usług płatniczych

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, dyrektywa PSD II oraz dyrektywa SEPA

Zbigniew Długosz

Seminarium poprowadzą:
Zbigniew Długosz - starszy prawnik w kancelarii dLK Korus Okoń, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz International Study Program na Hochschule Pforzheim uzyskując certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń oraz warsztatów. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa spółek.

Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski - radca prawny, starszy prawnik w kancelarii dLK Korus Okoń. Współpracownik i wykładowca w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, stypendysta naukowy Universitat Internacional de Catalunya, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz laureat 4th International Commercial Mediation Competition Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Był współpracownikiem i Of Counsel renomowanych polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa usług płatniczych, prawa UE, nowych technologii, oraz postępowań sądowych.

 

Celem seminarium jest podsumowanie problemów praktycznych związanych ze stosowaniem nowych oraz nadchodzących regulacji polskich i unijnych w sektorze usług płatniczych. Zostaną omówione w szczególności uregulowania dyrektywy 2015/2366 w sprawie usług płatniczych (PSD II), rozporządzenia SEPA End-Date oraz planowanych nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Regulacje te zostaną przedstawione w kontekście innych regulacji prawnych określających zasady prowadzenia działalności przez banki i innych dostawców usług płatniczych.

 

Grupa docelowa:

 • przedstawiciele banków, SKOK-ów oraz innych dostawców usług płatniczych, w szczególności:
  • członkowie zarządów
  • pracownicy departamentów produktowych
  • pracownicy departamentów prawnych
  • pracownicy departamentów operacyjnych
  • pracownicy departamentów IT
  • pracownicy departamentów compliance
  • pracownicy departamentów odpowiadających za obsługę klientów indywidualnych
 • przedstawiciele organów nadzoru nad rynkiem finansowym
 • przedstawiciele organów ochrony konsumentów

Omawiane zagadnienia:

 1. Zagadnienia ogólne drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD II)
 • PSD II w pakiecie nowych regulacji (PSD II, EMD, PAD, MIFREG, NIS, eIDAS, SecuRePay, EBA Guidelines, GDPR)
 • Planowane nowelizacje ustawy o usługach płatniczych
 • Siatka terminologiczna nowych regulacji (karta płatnicza, debetowa, kredytowa, przedpłacona, system kart płatniczych, marka płatnicza, schemat płatniczy, organizacja kartowa)
 • Nowe środki nadzorcze NBP i KNF oraz obowiązki informacyjne w świetle nowych regulacji
 1. Zakres zastosowania dyrektywy PSD II
 • Nowe usługi płatnicze w regulacji PSD II
 • Zmiana katalogu wyłączeń z zakresu zastosowania PSD II
 • Rozszerzenie zakresu terytorialnego i walutowego stosowania PSD
 • Zapewnienie rachunków bankowych dla instytucji płatniczych
 1. Third party providers (TPP) w PSD II
 • Inicjacja płatności oraz agregacja informacji z rachunków a stanowisko KNF
 • Standard i protokół komunikacji pomiędzy ASPSP a TPP
 • Bank w roli TPP
 • Skutki odmowy TPP przez bank dostępu do rachunku klienta
 1. Nowe zasady odpowiedzialności banków
 • Autoryzacja transakcji i wymóg silnego uwierzytelnienia klienta
 • Ochrona użytkownika TPP
 • Rozpatrywanie reklamacji transakcji oszukańczych w których wystąpił TPP
 • Odpowiedzialność TPP i podział kosztów pomiędzy ASPSP i TPP w przypadku transakcji oszukańczej
 1. Podwyższenie standardów bezpieczeństwa płatności w banku
 • Obowiązki z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym przy wykonywaniu transakcji płatniczych
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w świetle przepisów PSD II i rekomendacji sektorowych oraz obowiązek ich notyfikacji organom nadzoru i użytkownikowi
 • Incydenty bezpieczeństwa a naruszenie danych osobowych użytkownika
 • Włączenie European Banking Authority do listy organów nadzorczych bezpośrednio zaangażowanych w kwestie nadzoru bezpieczeństwa
 1. Rozporządzenie SEPA End-Date
 • Interoperacyjność i dostępność dostawcy
 • Problematyka wdrożenia ISO 20022 XML oraz konwersji danych
 • Wykonywanie transakcji płatniczych i R-transakcji

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 1500 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 20-21 kwietnia 2016 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala Etiuda

Termin nadsyłania zgłoszeń do 11 kwietnia 2016 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 10 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2018 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego