Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

20 września 2017 r.
Ryzyka prawne zabezpieczenia hipotecznego

Tomasz Czech

Seminarium poprowadzi:
Dr Tomasz Czech - radca prawny, redaktor naczelny „Monitora Prawa Bankowego”, autor cenionych komentarzy m.in. do ustawy deweloperskiej, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o kredycie konsumenckim, jak również wielu publikacji na temat prawa bankowego i cywilnego.

 

Grupa docelowa:

 • pracownicy departamentów prawnych
 • pracownicy departamentów ryzyka
 • pracownicy departamentów operacyjnych
 • pracownicy departamentów obsługi kredytów hipotecznych

Omawiane zagadnienia:

 1. Naruszenie wymagań formalnych przy ustanowieniu hipoteki
 2. Wadliwa treść oświadczeń o ustanowieniu hipoteki
 3. Sprzeczność hipoteki z zasadami współżycia społecznego
 4. Nadmierność zabezpieczenia
 5. Konsekwencje wadliwości wpisu hipoteki do księgi wieczystej
 6. Kolizja hipoteki z roszczeniem ujawnionym w księdze wieczystej
 7. Ograniczenia prawne związane z przedmiotem hipoteki
 8. Bezskuteczność hipoteki w razie egzekucji
 9. Ograniczenie skuteczności hipoteki w przypadku upadłości
 10. Bezskuteczność hipoteki w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 20 września 2017 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 4

Termin nadsyłania zgłoszeń do 11 września 2017 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2017 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego