Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

23 października 2018 r.
Bank w postępowaniu restrukturyzacyjnym jego dłużnika

Partnerzy merytoryczni:

Piotr Zimmerman

Seminarium poprowadzi:
Piotr Zimmerman - radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k., licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r (także w rankingu 2017 r.). Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem czterech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.

 

Rola banku we współczesnym życiu gospodarczym jest niezwykle istotna. Ta oczywista myśl bierze się głównie stąd, że podmioty te zapewniają różne formy finansowania przedsiębiorców, w tym otwierają dla nich linie kredytowe, a także udzielają zabezpieczeń takich jak gwarancje bankowe, bez których przedsiębiorcy ci często nie są w stanie pozyskiwać atrakcyjnych biznesowo kontraktów. Tak daleko idąca ingerencja banku w bieżące funkcjonowanie firm sprawia, że w razie ich kryzysu bank automatycznie zaczyna w nim uczestniczyć.

 

Cele seminarium:
Niniejsze szkolenie służy przybliżeniu problematyki szeroko rozumianego udziału banku w jednym z postępowań, które ma na celu walkę z kryzysem przedsiębiorcy – w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Analizie poddane zostaną zagadnienia związane nie tylko z samym przebiegiem tego postępowania z punktu widzenia banku jako wierzyciela zmierzającego do odzyskania swoich należności przy wykorzystaniu prawnej i ekonomicznej pozycji względem tego przedsiębiorcy, ale także poruszające problematykę wkładu banku w powodzenie jego restrukturyzacji.

 

Grupa docelowa:

W instytucjach finansowych:

  • pracownicy działów windykacyjnych
  • pracownicy działów restrukturyzacyjnych
  • pracownicy działów prawnych

W spółkach zainteresowanych restrukturyzacją zadłużenia:

  • dyrektorzy finansowi
  • członkowie zarządu

 

Omawiane zagadnienia:

  1. Charakterystyka nowych rozwiązań restrukturyzacyjnych wprowadzonych przez nowe prawo restrukturyzacyjne.
  2. Popularne w praktyce bankowej zabezpieczenia wierzytelności, a ich wpływ na pozycję banku w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika.
  3. Pozycja banku w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika.
  4. Wpływ banku na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika.
  5. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę z formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 23 października 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 5

Termin nadsyłania zgłoszeń do 9 października 2018 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2019 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego