Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

19 września 2019 r.
Ryzyka prawne zabezpieczenia hipotecznego

 

Tomasz Czech

Seminarium poprowadzi:
Dr Tomasz Czech - radca prawny, redaktor naczelny „Monitora Prawa Bankowego”, autor cenionych komentarzy m.in. do ustawy deweloperskiej, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o kredycie konsumenckim, jak również wielu publikacji na temat prawa bankowego i cywilnego.

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom w sposób kompleksowy i pogłębiony ryzyk prawnych związanych z hipoteką, które mogą prowadzić do nieskuteczności lub niewykonalności zabezpieczenia hipotecznego. W ramach seminarium zostanie omówione m.in. najnowsze orzecznictwo Sądów Najwyższych oraz sądów powszechnych.

 

Grupa docelowa:

  • pracownicy departamentów prawnych
  • pracownicy departamentów ryzyka
  • pracownicy departamentów operacji
  • pracownicy departamentów obsługi kredytów hipotecznych
  • pracownicy departamentów windykacyjnych

 

Omawiane zagadnienia (m.in.):

  • Naruszenie wymagań formalnych przy ustanowieniu hipoteki
  • Sprzeczność hipoteki z zasadami współżycia społecznego
  • Nadmierność zabezpieczenia
  • Kolizja hipoteki z roszczeniem ujawnionym w księdze wieczystej
  • Ograniczenie skuteczności hipoteki w przypadku upadłości

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 1295 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę z programem i formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 19 września 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 5

Termin nadsyłania zgłoszeń do 5 września 2019 r.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2019 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego