Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

25-26 września 2019 r.
Ochrona danych osobowych w działalności bankowej - RODO, przepisy sektorowe, decyzje PUODO i praktyka stosowania prawa

 

Paweł Litwiński

Seminarium poprowadzi:
Dr Paweł Litwiński - adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przeszłości m.in. członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z GIODO i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych.

Od ponad roku stosujemy przepisy RODO, nowego prawa ochrony danych osobowych. W maju 2019 r. zakończyła się także zasadnicza część procesu dostosowania polskiego prawa do przepisów RODO, która objęła także prawo bankowe. Zostały przeprowadzone pierwsze kontrole i wydane pierwsze decyzje organu nadzorczego, w tym o nałożeniu kar finansowych.

 

Celem seminarium jest przedstawienie najistotniejszych kwestii związanych ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem znowelizowanych przepisów ustawy Prawo bankowe. Zostaną także szczegółowo omówione te praktyczne kwestie związane ze stosowaniem RODO, które wzbudzają najwięcej wątpliwości, a także zostanie przedstawiona praktyka UODO w zakresie nakładania kar finansowych i prowadzenia kontroli.

 

Grupa docelowa:

  • pracownicy departamentów odpowiedzialnych za produkty adresowane do konsumentów
  • pracownicy departamentów odpowiedzialnych za budowanie baz danych o klientach
  • pracownicy departamentów marketingu i relacji PR i promocji
  • pracownicy departamentów zajmujących się skargami klientów
  • pracownicy departamentów compliance
  • administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI)
  • oddziały instytucji kredytowych
  • radcy prawni

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 1895 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę z programem i formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 25-26 września 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54

Termin nadsyłania zgłoszeń do 11 września 2019 r.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 10 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2019 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego