Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

26-27 listopada 2019 r.
Istotne zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego objęte projektem z 26.06.2018 r.

 

Seminarium poprowadzi:
Dr Łukasz Zamojski - Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach, obecnie orzekający w ramach stałej delegacji w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych oraz aplikantów w/w zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego, postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych, w 2013 r. delegowany do SN jako sędzia sądu powszechnego w charakterze asystenta sędziego SN.

Cele seminarium:
Projektowana nowelizacja k.p.c. ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i będzie stanowić największą zmianę procedury cywilnej od czasu zmian, które weszły w życie z dniem 3 maja 2012 r.
Projekt przewiduje zasadnicze 3 miesięczne vacatio legis.

Celem seminarium jest omówienie niemalże elementarnych zmian kodeksu postępowania cywilnego, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania postępowania cywilnego.
Stosunkowo najszersze zmiany są projektowane w zakresie dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego (usunięcie regulacji art. 207 i 217 k.p.c. i dodanie przepisów o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy).
W projekcie ustawy niemal zupełnie też przemodelowano instytucję zażalenia, wprowadzając szeroko zasadę tzw. zażalenia poziomego do innego składu tego samego sądu oraz ucinając tzw. łańcuch zażaleń.
Projekt obejmuje również wprowadzenie na powrót przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych wraz z szeregiem odmienności tego typu postępowania w stosunku do przepisów o zwykłym procesie (np. wykluczenie zmian podmiotowych i przedmiotowych, skrócenie niektórych terminów, obowiązek powołania wszystkich dowodów w pierwszym piśmie procesowym umowa dowodowa i inne).

 

Grupa docelowa:

  • radcy prawni
  • pracownicy departamentów compliance
  • pracownicy departamentów ryzyka

 

Omawiane zagadnienia (m.in.):

  1. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej sądów, w tym w odniesieniu do roszczeń wynikających z czynności bankowych
  2. Zmiany w przepisach o doręczeniach, w tym częściowa rezygnacja z podwójnego awiza i powinność doręczania pism przez komornika
  3. Regulacja procesowego zarzutu potrącenia (art. 2031 k.p.c.)
  4. Zmiany dotyczące zażalenia i postępowania apelacyjnego
  5. Zmiany w postępowaniu nakazowym, uproszczonym i klauzulowym
  6. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w tym umorzenie postępowania w razie sprzeciwu albo braku podstaw do wydania nakazu zapłaty

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 1895 zł + 23% VAT.

Warszawa, 26-27 listopada 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54

Więcej informacji wkrótce.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 10 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2019 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego