Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

30 stycznia 2020 r.
Pozycja wierzyciela w upadłości konsumenckiej po nowelizacji prawa upadłościowego

Partnerzy merytoryczni:

Bartosz Sierakowski

Seminarium poprowadzą:
Bartosz Sierakowski - radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k., Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego m.in.: w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego oraz ogólnopolskich mediach gospodarczych, a także współautorem publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw.

Piotr Zimmerman

Piotr Zimmerman - licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Założyciel i partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k. Ceniony ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita.

Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie, wieloletni sędzia komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce.

Autor czterech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck). Publikacje Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN CNBC. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa restrukturyzacyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek.

Celem seminarium jest wprowadzenie w problematykę upadłości konsumenckiej ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Prawa upadłościowego (wejście w życie 24 marca 2020 r.). Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą pozycji wierzyciela w postępowaniu upadłościowym konsumenta. Prelegenci przedstawią kluczowe momenty, w których wierzyciele mają realny wpływ na przebieg postępowania i zaproponują możliwie skuteczne środki zabezpieczenia interesów wierzyciela (jak najwyższy stopień zaspokojenia/jak najszybsze zakończenie postępowania/zapobieżenie wyzbywaniu się majątku przez upadłego).

 

Grupa docelowa:

 • zarządy banków
 • dyrektorzy oddziałów
 • pracownicy departamentów prawnych
 • pracownicy departamentów compliance
 • pracownicy departamentów windykacyjnych

 

Omawiane zagadnienia (m.in.):

 1. Liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 2. Upadłość konsumencka w trzech odsłonach
  • uproszczona upadłość konsumencka
  • upadłość konsumencka prowadzona na zasadach ogólnych
  • postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą
 3. Likwidacja masy w upadłości konsumenckiej po nowelizacji
 4. Projekt planu spłaty wierzycieli
 5. Negatywna przesłanka oddłużenia - skrajnie nieuczciwi dłużnicy
 6. Działania upadłego skutkujące umorzeniem postępowania - wierzyciel kontra nieuczciwy dłużnik

 

Pobierz ulotkę z programem i formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Warszawa, 30 stycznia 2020 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 17 stycznia 2020 r.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2020 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego