Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

3 marca 2020 r.
Outsourcing, w tym cloud computing w działalności dostawców usług płatniczych - nowe regulacje, wytyczne EUNB (EBA) i UKNF (komunikat z 23.01.2020 r.)

Jan Byrski

Seminarium poprowadzą:
Dr hab. Jan Byrski - Partner kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j., adwokat.
Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz szeroko pojętego prawa instytucji finansowych i usług płatniczych (FinTech), IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do RODO, implementacji dyrektywy PSD2, licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych oraz prac ministerialnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji. Uczestniczył w pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF, grupy roboczej przy Ministerstwie Cyfryzacji ds. rejestrów rozproszonych i blockchain oraz grupy roboczej RODO zespół ds. telekomunikacji i finansów.

Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskiej z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych (C.H. Beck 2018).

Henryk Hoser

Henryk Hoser - adwokat w kancelarii kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j.
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii, w tym w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako pracownik Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg. Współpracował także z kancelariami i firmami konsultingowymi specjalizującymi się w ochronie danych osobowych. Ponadto pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach z różnych branż, m.in. spółdzielczej, medycznej, motoryzacyjnej i produkcyjnej. Realizuje projekty audytowe i wdrożeniowe oraz doradza klientom, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, przy opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach. Autor i współautor artykułów i publikacji o tematyce prawnej dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych, w tym poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom najnowszych regulacji związanych z przepisami dotyczącymi outsourcingu w działalności dostawców usług płatniczych (banki, skoki, instytucje płatnicze etc.) oraz wymogów wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. W ramach poruszanych zagadnień uwzględnione zostaną zarówno przepisy prawa stanowionego, jak również wytyczne organów nadzorczych, w tym m. in. dotyczące wykorzystania przez podmioty nadzorowane technologii przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej (CC) w związku z najnowszymi wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Na szkoleniu będzie omawiany najnowszy komunikat UKNF dotyczący cloud computingu z 23.01.2020 r. Na wybranych przykładach omówiona zostanie ponadto dotychczasowa praktyka nakładania przez Prezesa UODO administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Grupa docelowa:

 • pracownicy departamentów ds. outsourcingu
 • pracownicy departamentów administracji
 • pracownicy departamentów IT
 • pracownicy departamentów prawnych
 • pracownicy departamentów compliance
 • pracownicy departamentów nadzoru i kontroli
 • pracownicy departamentów operacyjnych
 • pracownicy departamentów bezpieczeństwa
 • pracownicy departamentów sprzedaży

 

Omawiane zagadnienia (m.in.):

 1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa stanowionego i soft law - w kontekście działalności outsourcingowej, w tym cloud computing, m.in.:
  • Zakres przedmiotowy, podmiotowy i czasowy outsourcingu regulowanego, w tym podoutsourcing i outsourcing zakazany
  • Outsourcing IT, w tym cloud computing w stanowiskach organów nadzoru
  • Umowa outsourcingu - niezbędne elementy i praktyka rynkowa
  • Odpowiedzialność w outsourcingu
  • Sankcje za naruszenie przepisów o outsourcingu
 2. Obowiązki wynikające z przepisów RODO - wybrane zagadnienia w kontekście działalności outsourcingowej, m.in.:
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy
  • Realizacja obowiązków informacyjnych i praw podmiotów danych z punktu widzenia administratora i podmiotu przetwarzającego dane
  • Naruszenia ochrony danych - obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego dane
 3. Administracyjne kary pieniężne - praktyka Prezesa UODO

 

Pobierz ulotkę z programem i formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

 

Warszawa, 3 marca 2020 r.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2020 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego