Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

17 marca 2016 r.
Realizacja prawa restrukturyzacyjnego w praktyce – studium pierwszych przypadków

Partnerzy merytoryczni:

Piotr Zimmerman

Seminarium poprowadzi:
Piotr Zimmerman - jest radcą prawnym, wspólnikiem i założycielem kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k. Posiada również licencję syndyka. Wcześniej był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). Piotr Zimmerman jest jednym ze współtwórców ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Prowadzi działalność dydaktyczną, wykładając prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dla studentów studiów podyplomowych, aplikantów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, pracowników banków i organów administracji publicznej. Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i naprawczego, jak również autorem czterech wydań Komentarza do Prawa upadłościowego i naprawczego, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

 

Celem seminarium jest przybliżenie praktycznych aspektów stosowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Zmiany, które lada moment wchodzą w życie, mają charakter rewolucyjny, gdyż całkowicie zmieniają model postępowania względem przedsiębiorców, którzy już utracili zdolność płatniczą lub znajdują się w stanie zagrożenia niewypłacalnością. Celem szkolenia jest – poza omówieniem najistotniejszych zmian w prawie – wskazanie najbardziej optymalnej ścieżki realizacji swoich interesów majątkowych – i to zarówno z punktu widzenia wierzycieli, w tym instytucji finansowych, jak i przedsiębiorców zainteresowanych restrukturyzacją. Prelegent przybliży zalety aktywnego udziału wierzycieli i dłużników zarówno w procedurach restrukturyzacyjnym, jak i w nowym modelu postępowania upadłościowego.

 

Grupa docelowa:
Szkolenie kierowane jest zarówno do reprezentantów wierzycieli, jak i dłużników. Grupa docelowa to przede wszystkim pracownicy wewnętrznych działów windykacyjnych, restrukturyzacyjnych i prawnych w instytucjach finansowych, jak również osoby piastujące funkcje dyrektorów finansowych i członków zarządu spółek zainteresowanych restrukturyzacją zadłużenia.

 

Omawiane zagadnienia:

 1. Nowe czy stare? Zasady stosowania przepisów przejściowych. Pierwsze doświadczenia ze zderzenia wniosku o upadłość według prawa upadłościowego i naprawczego z wnioskiem restrukturyzacyjnym
 2. Zdolność restrukturyzacyjna oraz podstawy odmowy wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego
 3. Zbieg postępowania egzekucyjnego z postępowaniami restrukturyzacyjnymi lub z postępowaniem upadłościowym

 1. Rola wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym:
 • Zakres legitymacji czynnej wierzyciela do żądania ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania sanacyjnego
 • Nowe kompetencje rady wierzycieli
 • Zgromadzenie wierzycieli
 1. Przygotowana likwidacja, czyli tzw. „pre-pack” – pierwsze wnioski i reakcje sądów

 1. Które wybieramy: odnotowana w pierwszym kwartale popularność każdej z pięciu dróg do zawarcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Analiza przyczyn i efektywności:
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Przyspieszone postępowanie układowe
 • Postępowanie układowe
 • Postępowanie sanacyjne
 • Układ częściowy
 1. Postępowanie upadłościowe lub/i restrukturyzacyjne wobec deweloperów, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji banku finansującego inwestycję. Doświadczenia nowych regulacji

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 17 marca 2016 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala Etiuda

Termin nadsyłania zgłoszeń do 7 marca 2016 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2021 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego